INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ROLGUM s.c. M.Bartkowiak, M.Dokowicz, Ł.Scholz z siedzibą w Poznaniu ul.Spławie 64.

  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy.

  3. ROLGUM s.c. przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.

  4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez ROLGUM s.c. w Poznaniu:

– podmiotom świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora

– podmiotom i organom którym ROLGUM s.c. w Poznaniu jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić te dane, podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. W związku z przetwarzaniem przez ROLGUM s.c. w Poznaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

  prawo dostępu do danych osobowych

  prawo do sprostowania danych osobowych

  prawo do usunięcia danych osobowych

  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  prawo do przenoszenia danych do innego administratora

  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku kiedy ROLGUM s.c. w Poznaniu będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

 1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 1. Posiadanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do należytego wykonania umowy.

 1. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: info@rolgum.poznan.pl